January 03, 2012

Käbifassaad

Suur tänu arhitektuurikriitik Karin Paulusele, kes teiste arhitektide tööde hulgas on äramaininud ka meie tagasihoidlikud nimed ajalehe Sirp, 23.12.2011 artiklis "Võitis ilus raam vaatele".Ja see on väike meenutus mainitud käbipaviljonist.

*
*
*

Many thanks to architecture critic Karin Paulus, who mentioned our modest names among the other talanted architects in her article in Sirp, 23.12.2011 "Võitis ilus raam vaatele".


Façade of the pine cones.

No comments:

Post a Comment