August 22, 2017

September ja Kohtla-Järve riigigümnaasium

Kohtla-Järve riigigümnaasium *** Kohtla-Järve State High School
Location: Kohtla-Järve, Estonia
Client: Haridus- ja Teadusministeerium *** Estonian Ministry of Education and Research
Size: 3 500 m2
Status: Competition, 2017
Competition team: Ivar Lubjak & Maria Pukk
May 11, 2017

Kevad tuleb!

Saue Vallamaja *** Saue Parish House
Location: Saue, Estonia
Client: Saue Vallavalitsus *** Saue Parish
Size: 1 680 m2
Status: Competition, 2017 --- 3rd prize
Competition team: Ivar Lubjak & Maria Pukk
February 13, 2017

Vesilennuki 1 ja 3

Vesilennuki 1 ja 3 kinnistute linnaehituslik arhitektuurne ja hoonestuse mahuline visioon *** Urban planning and design of Vesilennuki 1 and 3
Location: Tallinn, Estonia
Client: Riigi Kinnisvara AS *** State Real Estate Ltd
Size: 8 000 m2
Status: Invited competition, 2017 --- 2nd prize
Competition team: OAAS ArhitektidLINNAEHITUSLIK IDEE
Vesilennuki 1 ja 3 krundid ja planeeritud hoonestus jääb Lennusadama ja Patarei piirkonna südamesse, tulevase “Mere väljaku” äärde ning selle põhja-lõuna suunalisele teljele.
Väljakut hakkavad piirama esinduslikud hooned – IT Agentuur, “Justiitspalee”, Lennusadama angaarid ning Vesilennuki 3 ärihoone.
Samas peab kavandatavad hooned sobituma ajaloolise kasarmuhoonega Vesilennuki 1.
Ala dominandid on “Kolm õuna” (OAAS Arhitektide Lennusadama ja Patarei ala konkursi võidutöö märgusõna) – “Justiitspalee”, Lennusadama angaarid, Patarei. Ala taust on Läänemeri.
Linnaehituslik olukord tingib kompaktse mahuga ning tagasihoidlikut, väärikat ja kvaliteetset arhitektuuri.

Lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust on planeeritud Vesilennuki 3 hoone korruselisus ja absoluutkõrgus.
Vesilennuki tänava poolt on hoonel 3 korrust, Kalaranna tänava pool on hoonel 1 maapealne korrus, mis jääb tänu reljeefile sisuliselt tänavaga ühte tasapinda.

Muinsuskaitse eritingimused määravad kasarmuhoone vaadeldavuse vajaduse Kalaranna-Vesilennuki ristmikult.
Muinsuskaitse eritingimustes määratud ehitusjoone piiramine 10 m Vesilennuki 3 krundi lõunapiirist ei taga kasarmuhoone paremat vaadeldavust kui kavandatud kolmnurgakujuline vaatesektor joonel Vesilennuki 3 krundi edelanurk – kasarmuhoone loodenurk.

Krundi kirdenurgas kasvavad remmelgad on säilitatavad. Samas peab Mere väljaku äärne hoonestus olema frontaalne ja kinnipidama naaberhoonete ehitusjoontest.
Remmelgad on säilitatud Vesilennuki 3 hoone sopistuses tänavaäärse petikfassaadi ja tegeliku väilsseina vahel. Tekkiv arhitektoon loob äratuntava liigenduse hoone avaderütmis.

Vesilennuki 1 krundile detailplaneeringuga määratud ehitusalale on kavandatud staabihoonega analoogne, kuid materjalikäsitluselt kaasaegne ehitis – Staabihoone II.
Staabihooned I ja II moodustavad kasarmuhoone taustal tsentraalse kompositsiooni. Ettepanekuna on hoonetevaheline ala kujundatud ringikujulise haljasalana.
Kasarmuhoone peasissepääs on kavandatud avanema läände. Samas on säilitatud vastassissepääsu, mis muudab hoone kasutamise paindlikumaks.

ASENDIPLAAN
Vesilennuki 3 hoone maht paikneb piki krundi lääne piiri.
Peasissepääs jääb hoone ida fassaadi.
Hoone lõunaosas on Kalaranna liiklusmürast madala müüriga piiratud terrass ning trepistik jalakäijatele reljeefist alla.
Autode ligipääs toimub Vesilennuki tänavalt otse maa-alusesse parklasse.
Vesilennuki 1 ja 3 autode sissesõidutee on ühildatud, nii ei teki jalgteede katkestusi piki tänavat.
Planeeritud parkimiskohti on kokku 54. Lisaks 7 peatumiskohta piki Vesilennuki 1 krundi Kalaranna tänava nõlvaalust.
Vesilennuki 1 parkla parkimine on kavandatud ühes reas ja võimalikult kasarmuhoonest eemal. Tekib pidulik trepistikuga sissepääs ajaloolisesse hoonesse.

ARHITEKTUUR
Planeeritud hoonete arhitektuur on korruste plaanide osas käesolevas etapis ehitusmahtu ja selle põhimõttelist liigendatust määrav.
Kavandatud ehitusmahud on optimaalselt maksimaalsed.

Vesilennuki 3 hoone maa-alusel korrusel on parkla 32 autole.
Kõik ülejäänud korruste plaanid on jäetud vabaks. Trepikoja, karkassi ja akende paigutus võimaldab korruste pinda paindlikult kasutada.
Esimesele korrusele sobiks toitlustus- või teenindusasutused, kuna osa korrusest jääb reljeefi tõttu perimetraalsest loomulikust valgustusest ilma.
Teise korruse lõunapoolne fassaad avaneb katuseterrassile.
Kolmas korrus on kõrgete lagedega luksuslik büroopind, mida saab loominguliselt sisustada nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas.
Hoone on raudbetoon karkassil ja samast materjalist vahelagedega.
Fassaadiviimistlus on must klinkertellis või õlise läikega lakitud mustast terasest fassaadiplaadid.
Aknad-uksed on terasraamides ja kirka klaasiga.
Hoone peasissepääsu kohal on ringikujuliste veekogumisavadega mustast betoonist varikatus. Sissepääsu ees on parklasse allasõit ja betoonist istutuskast jugapuupuhmale.
Aktsendid on Kalaranna tänava poole suunatud hoonemahu teravnurk ja Vesilennuki tänava ääres hoone fassaadide vahel kasvavad remmelgad.

Vesilennuki 1 kasarmuhoone on kavandatud rekonstrueerida büroohooneks, milles paikneksid esindussaalid korporatiivsetele ettevõtetele. Parem oleks kui siin asuks muidugi muuseum.
Esinduslikkust rõhutavad taastatud kamin-ahjud, peegellaed, stukkdekoor etc.
Kasarmuhoone fassaadid krohvitakse ja värvitakse tumehallides toonides.

Vesilennuki 1 staabihoone II on olemasoleva staabihoone koopia, kuid kaasaegses materjalis.
Hoone väike ühekorruseline kelpkatusega maht on täies ulatuses valmistatud mustaks toonitud raudbetoonist.
Hoones on elamusürituste saalid nii loengute-seminaride kui ka pidulike vastuvõttude korraldamiseks.

December 11, 2016

Rahulik – Kuressaare Pargi Lasteaed

Kuressaare Pargi Lasteaed *** Kuressaare Pargi kindergarten
Location: Kuressaare, Estonia
Client: Kuressaare linn *** City of Kuressaare
Size: 2 190 m2
Status: Competition, 2016
Competition team: Ivar Lubjak & Maria Pukk

November 12, 2016

Per aspera ad astra

Tähetorni plats ja Pirogovi trepid *** Tähetorni square and Pirogov stairs
Location: Tartu, Estonia
Client: Tartu Linnavalitsus *** Tartu City Council
Size: 2 800 m2
Status: Competition, 2016 --- 4th prize
Competition team: Ivar Lubjak, Maria Pukk


„Per aspera ad astra“ kujundusprintsiibid lähtuvad olemasolevast olukorrast ja Tartule omastest märgilistest elementidest ning materjalidest.
Ideekavand tegeleb Tähetorni platsi korrastamisega. Kavandatud teedevõrgustik järgib väljakujunenud liikumisteid ja -suundi. Vastavalt kasutusmugavusele on laiendatud tähetornini viivat tsentraalset kaldteed. Üle Tähetorni platsi on lisatud teerada uue Pirogovi trepi suunal. Korrastatud on teed piki nõlva.
Kõik teed on kaetud paekivi sõelmetega ning piiratud terasest ribaga.

Haljastust on säilitatud võimalusel maksimaalselt. Suuremad muruplatsid, Struve meridiaanikaare skulptuuri ümber, on tasandatud ja nivelleeritud horisontaalseks. Külvatud murusegu on keskmiselt suurema valge ristiku osatähtsusega.
Likvideeritud on perspektiivitu kõrghaljastus. Oluline on vaadete avamine tähetornile, Struve skulptuurile ja uuelt trepistikult alla vanalinnale. Maha on võetud võsastunud sirelipuhmas tähetorni ees ja põõsastikud trepi ümbruses nõlval.

TREPP
Uus ühendus Pirogovi ja Tähetorni platsi vahel on lahendatud võimalikult lakooniliselt. Trepi kujundamisel on välditud selle trajektoori mitmekordset muutumist linnuse muinsuskaitsealusel nõlval. Trepi suund kulgeb maksimaalselt piki nõlva. Tõusu pöördel jätkub laskuv trepp kaldteega Pirogovi haljasalale. Trepi ja kaldtee suunatus järgib põhilist ja vajalikku liikumistrajektoori vanalinnast tähetorni juurde.
Trepp on 1.5 m lai. Trepi laius jaotub tavapärasteks tõusuastmeteks laiusega 0.9 m ja istumisastmeteks. Istumisastmed on 0.6 m laiad ja 0.45 m kõrged. Astmetelt avaneb järk järgult, tõusu edenedes, vaade vanalinnale.

MATERJALID
Põhilised ehitusmaterjalid on Tartule omane punane klinkertellis, must lakitud teras, opaalklaas ja paekivisõelmed pargiteedel.
Punasest klinkertellisest on Pirogovi trepi astmed, väikeinventari istumistasapinnad (pink, pikniku lavats). Terasest on kõik käsipuud, pargivalgustite postid, pinkide jalad ja raamid ning pargiteede servad. Opaalklaasist on valgustite kuplid.

INVENTAR
Kavandatud väikevormid (pink, lavats, valgusti) ja uus trepp moodustavad terviku.
Trepiastmed ja pingi ning lavatsi istumistasapinnad on valmistatud klinkertellisest. Pinki toetab 40 x 40 mm terasprofiilidest raam. Pingi otsa kujundamisel on kasutatud Toomemäel olemasoleva pingi mustri fragmenti – terasest diagonaalne rist ja neli ringi – nn Toomemäe muster.
Pikniku lavats on laotud kalasabamustris tellistest. Istumistasapinda hoiab maapinnast kõrgemal betoonist sokkel.

Pargivalgusti on valmistatud d 150 mm terastorust. Valgusti kuppel on opaalklaasist ja silindrikujuline. Valgusti posti kõrgus 3.2 m, kupli osa kõrgus 1.2 m.

Pingid on paigutatud laiemate pargiteede servadesse, vaatega Tähetorni platsile.
Piknik-lavatsid on paigutatud kobarasse otse murualale, võimaldades mõnusat äraolemist ja suhtlemist.

VALGUSTUS
Maheda üldvalguse tagavad valge opaalviimstlusega pargivalgustid. Tähetornile ja Struve skulptuurile vaadete säilitamiseks on pargivalgustite hulk ratsionaalne, valgusti vorm minimalistlik.
Olulised liikumissuunad – tähetorni tsentraalne tee ja trepistikuni viiv kaldtee Pirogovi platsi poolt on valgustatud pinnasesse süvistatud valgustitega.
Eraldi on valgustatud tähelepanuväärsed dekoratiivse võraga puud, Struve meridiaanikaare mälestusmärk, Petzvali astrograafi torni ja tähetorni fassaadid. Puude ja muude objektide valgustid on pinnasesse süvistatud suunatud reflektoriga valgustid.
Pirogovi trepp on valgustatud tellisastmete vertikaalpindadesse süvistatud valgustitega.

KASUTUSFUNKTSIOONID
Tähetorni platsil tähistatakse 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva. Sündmuse parimaks läbiviimiseks on plats tsoneeritud diagonaalse teevõrgustikuga. Lõikuvad rajad moodustavad kolmnurgakujulise vaba ala kõneleja ja koori ning pealtvaatajate vahele. Amfiteatrit meenutav reljeef tagab publikule hea vaadeldavuse üle rivistunud korporantide lippude. Petzvali tornist pakutakse kuuma jooki.
Suvisel ajal saab Tähetorni väljakul korraldada lava või telgiga üritusi. Pargiteedel saab mängida petanque’i või istuda Pirogovi trepi varjulistel astmetel.
Petzvali astrograafi torn rekonstrueeritakse astronoomia kohvikuks, kus toimib ka temaatiliste raamatute laenutus. Kohviku lauad-toolid tõstetakse vaatlustorni lähedusse platsile. Kevadel toimub traditsiooniline Raamatu ja roosi päeva raamatulaat.