October 25, 2017

Let It Be – Viimsi Tammede park

Viimsi Tammede park *** Viimsi Oaks Park 
Location: Viimsi, Estonia
Client: Viimsi Vallavalitsus *** Viimsi Parish
Size: 43 100 m2
Status: Competition, 2017 --- shared 1st honourable prize
Competition team: Ivar Lubjak & Maria Pukk

Viimsi Tammede park asub Haabneeme keskuses ning on tulevikus Viimsi valla ESINDUSPARGI funktsiooniga roheala, mida ümbritsevad olulise tähtsusega hooned.
Põhjast ja läänest piirneb maa-ala väikeelamute rajooniga. Lõunast Tammepõllu tänava korterelamute kvartaliga. Ala lõunapiirile Tammepõllu tee äärde on kavandatud Viimsi riigigümnaasium. Viimsi-Randvere tee poole on planeeritud Viimsi spordihoone ja Arengukeskus.

Tammede park on avar ja kutsuv VÄLI, see on koht, kuhu saab aastaringselt puhkama tulla. 
Pargimaastiku loovad ringid ning ringidesse suubuvad sirged. Ringid ja sirged moodustavad pargi jalgteevõrgustiku.
Pargiteede ringide süsteem järgib olemasolevaid TAIMEKOOSLUSTE piire.
Ringidesse suunduvad sirged järgivad põhilisi juurdepääsu SUUNDI pargialale.
Ringid on täidetud erinevate FUNKTSIOONIDE ja TAIMEKOOSLUSTEGA. Pargis on erinevad aktiivsustsoonid, joogast rulatamiseni. 
Liikumine pargis on dünaamiline. Parki pääseb neljast suunast. Pargisisene liikumine toimub omavahel ühendatud ringe mööda. Nii saab ühest aktiivsustsoonist teine. 

Suure ringi piiriks on jalgtee, mille äärde on paigutatud valgustid ning piki ringi istutatakse NIMETAMMED. Nimetammed istutavad auväärsed viimsilased. Istutatud puid tähistavad kuumtsingitud ja graveeritud kirjaga (näiteks: Helle Meri, Quercus robur, 7. IV 2018) terasplaadid jalgtee sillutises.
Ringi lõunaküljel, tulevaste hoonete, ärimaja ja Viimsi riigigümnaasiumi vahelisele alale jääb ruum väikelaste MÄNGUVÄLJAKULE. 
Spordihoone ning Arengukeskuse vahel asub noortele mõeldud aktiivne ala, RULAPARK.
Ühlasi on tegu peamise juurdepääsu alaga pargile. Siia jääb tulevase spordihoone väljak, edasi tulevad parklad ja Randvere tee.
Rulapark hoiab hoonetevahelise ruumi aktiivsena ka õhtusel ajal.

Kõik alad on aastaringselt funktsionaalselt kasutatavad. Suur nimetammede ring on keskne aktiivsusala kogu aasta vältel. Suvisel ajal kasutatatkse seda erinevate väliürituste läbiviimisel, nt jaanituli, Viimsi inimeste „pikk laud“, erinevad mängud jne. Talvel on suur ring koht jõuluürituste korraldamiseks, kuuseplats, turg jne. Suvist rularada saab talvel kasutada lumelinna toimumiskohana.

Jalgteede äärde ja mänguväljaku vahetusse lähedusse on paigutatud kohtkindlad PINGID, TOOLID ning PRÜGIKASTID. Pingid ja toolid on valmistatud kuumtsingitud ja kummivärviga kaetud valtsitud terasest. Pingid, toolid on seljatugedega, käetoed on ühel pool istetasapinda. Pingid ja toolid on projekteeritud ja paigutatud pargialale järgides kõikekaasava disaini printsiipe. Prügikastid on samast tootesarjast, ilmastikukindlad ning hõlpsalt tühjendatavad. 

Viimsi Tammede pargi idee on kasutada ja võimendada OLEMASOLEVAID TAIMEKOOSLUSI. Pargiteede ringide süsteem järgib olemasolevaid taimekoosluste piire.

Säilitatud ja juurde on istutatud harilikke tammesid (Quercus robur), tarnaid ja kõrrelisi. Säiltatud on olemasolev suur arooniapõõsas (Aronia melanocarpa) pargiala keskel. Arooniad piiravad väikelaste mänguväljaku ala.
Suure ringi servades asuvad VÕSARINGID hoitakse puutumatuna, et säilitada maksimaalselt võimalik elupaik rukkiräägule.
KAHELEHISE KÄOKEELE kasvuala on tähistatud madala piirdega ning seda ala ei niideta.

August 22, 2017

September ja Kohtla-Järve riigigümnaasium

Kohtla-Järve riigigümnaasium *** Kohtla-Järve State High School
Location: Kohtla-Järve, Estonia
Client: Haridus- ja Teadusministeerium *** Estonian Ministry of Education and Research
Size: 3 500 m2
Status: Competition, 2017
Competition team: Ivar Lubjak & Maria Pukk
May 11, 2017

Kevad tuleb!

Saue Vallamaja *** Saue Parish House
Location: Saue, Estonia
Client: Saue Vallavalitsus *** Saue Parish
Size: 1 680 m2
Status: Competition, 2017 --- 3rd prize
Competition team: Ivar Lubjak & Maria Pukk
February 13, 2017

Vesilennuki 1 ja 3

Vesilennuki 1 ja 3 kinnistute linnaehituslik arhitektuurne ja hoonestuse mahuline visioon *** Urban planning and design of Vesilennuki 1 and 3
Location: Tallinn, Estonia
Client: Riigi Kinnisvara AS *** State Real Estate Ltd
Size: 8 000 m2
Status: Invited competition, 2017 --- 2nd prize
Competition team: OAAS ArhitektidLINNAEHITUSLIK IDEE
Vesilennuki 1 ja 3 krundid ja planeeritud hoonestus jääb Lennusadama ja Patarei piirkonna südamesse, tulevase “Mere väljaku” äärde ning selle põhja-lõuna suunalisele teljele.
Väljakut hakkavad piirama esinduslikud hooned – IT Agentuur, “Justiitspalee”, Lennusadama angaarid ning Vesilennuki 3 ärihoone.
Samas peab kavandatavad hooned sobituma ajaloolise kasarmuhoonega Vesilennuki 1.
Ala dominandid on “Kolm õuna” (OAAS Arhitektide Lennusadama ja Patarei ala konkursi võidutöö märgusõna) – “Justiitspalee”, Lennusadama angaarid, Patarei. Ala taust on Läänemeri.
Linnaehituslik olukord tingib kompaktse mahuga ning tagasihoidlikut, väärikat ja kvaliteetset arhitektuuri.

Lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust on planeeritud Vesilennuki 3 hoone korruselisus ja absoluutkõrgus.
Vesilennuki tänava poolt on hoonel 3 korrust, Kalaranna tänava pool on hoonel 1 maapealne korrus, mis jääb tänu reljeefile sisuliselt tänavaga ühte tasapinda.

Muinsuskaitse eritingimused määravad kasarmuhoone vaadeldavuse vajaduse Kalaranna-Vesilennuki ristmikult.
Muinsuskaitse eritingimustes määratud ehitusjoone piiramine 10 m Vesilennuki 3 krundi lõunapiirist ei taga kasarmuhoone paremat vaadeldavust kui kavandatud kolmnurgakujuline vaatesektor joonel Vesilennuki 3 krundi edelanurk – kasarmuhoone loodenurk.

Krundi kirdenurgas kasvavad remmelgad on säilitatavad. Samas peab Mere väljaku äärne hoonestus olema frontaalne ja kinnipidama naaberhoonete ehitusjoontest.
Remmelgad on säilitatud Vesilennuki 3 hoone sopistuses tänavaäärse petikfassaadi ja tegeliku väilsseina vahel. Tekkiv arhitektoon loob äratuntava liigenduse hoone avaderütmis.

Vesilennuki 1 krundile detailplaneeringuga määratud ehitusalale on kavandatud staabihoonega analoogne, kuid materjalikäsitluselt kaasaegne ehitis – Staabihoone II.
Staabihooned I ja II moodustavad kasarmuhoone taustal tsentraalse kompositsiooni. Ettepanekuna on hoonetevaheline ala kujundatud ringikujulise haljasalana.
Kasarmuhoone peasissepääs on kavandatud avanema läände. Samas on säilitatud vastassissepääsu, mis muudab hoone kasutamise paindlikumaks.

ASENDIPLAAN
Vesilennuki 3 hoone maht paikneb piki krundi lääne piiri.
Peasissepääs jääb hoone ida fassaadi.
Hoone lõunaosas on Kalaranna liiklusmürast madala müüriga piiratud terrass ning trepistik jalakäijatele reljeefist alla.
Autode ligipääs toimub Vesilennuki tänavalt otse maa-alusesse parklasse.
Vesilennuki 1 ja 3 autode sissesõidutee on ühildatud, nii ei teki jalgteede katkestusi piki tänavat.
Planeeritud parkimiskohti on kokku 54. Lisaks 7 peatumiskohta piki Vesilennuki 1 krundi Kalaranna tänava nõlvaalust.
Vesilennuki 1 parkla parkimine on kavandatud ühes reas ja võimalikult kasarmuhoonest eemal. Tekib pidulik trepistikuga sissepääs ajaloolisesse hoonesse.

ARHITEKTUUR
Planeeritud hoonete arhitektuur on korruste plaanide osas käesolevas etapis ehitusmahtu ja selle põhimõttelist liigendatust määrav.
Kavandatud ehitusmahud on optimaalselt maksimaalsed.

Vesilennuki 3 hoone maa-alusel korrusel on parkla 32 autole.
Kõik ülejäänud korruste plaanid on jäetud vabaks. Trepikoja, karkassi ja akende paigutus võimaldab korruste pinda paindlikult kasutada.
Esimesele korrusele sobiks toitlustus- või teenindusasutused, kuna osa korrusest jääb reljeefi tõttu perimetraalsest loomulikust valgustusest ilma.
Teise korruse lõunapoolne fassaad avaneb katuseterrassile.
Kolmas korrus on kõrgete lagedega luksuslik büroopind, mida saab loominguliselt sisustada nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas.
Hoone on raudbetoon karkassil ja samast materjalist vahelagedega.
Fassaadiviimistlus on must klinkertellis või õlise läikega lakitud mustast terasest fassaadiplaadid.
Aknad-uksed on terasraamides ja kirka klaasiga.
Hoone peasissepääsu kohal on ringikujuliste veekogumisavadega mustast betoonist varikatus. Sissepääsu ees on parklasse allasõit ja betoonist istutuskast jugapuupuhmale.
Aktsendid on Kalaranna tänava poole suunatud hoonemahu teravnurk ja Vesilennuki tänava ääres hoone fassaadide vahel kasvavad remmelgad.

Vesilennuki 1 kasarmuhoone on kavandatud rekonstrueerida büroohooneks, milles paikneksid esindussaalid korporatiivsetele ettevõtetele. Parem oleks kui siin asuks muidugi muuseum.
Esinduslikkust rõhutavad taastatud kamin-ahjud, peegellaed, stukkdekoor etc.
Kasarmuhoone fassaadid krohvitakse ja värvitakse tumehallides toonides.

Vesilennuki 1 staabihoone II on olemasoleva staabihoone koopia, kuid kaasaegses materjalis.
Hoone väike ühekorruseline kelpkatusega maht on täies ulatuses valmistatud mustaks toonitud raudbetoonist.
Hoones on elamusürituste saalid nii loengute-seminaride kui ka pidulike vastuvõttude korraldamiseks.

December 11, 2016

Rahulik – Kuressaare Pargi Lasteaed

Kuressaare Pargi Lasteaed *** Kuressaare Pargi kindergarten
Location: Kuressaare, Estonia
Client: Kuressaare linn *** City of Kuressaare
Size: 2 190 m2
Status: Competition, 2016
Competition team: Ivar Lubjak & Maria Pukk