June 20, 2014

KAWE II

Tatari 1 ärihoone *** Tatari 1 office building
Location: Tatari 1, Tallinn
Client: Kawe Group AS
Size: 7 975 m2
Status: Competition, 2014
Competition team: Ivar Lubjak, Maria Pukk
 
 
Linnaehituslik idee
Tallinna kesklinna ajaloolise tuumiku moodustavad vanalinna lõunast ja kagust piiravad kvartalid. Kesklinna kvartalid on perimetraalselt hoonestatud. Kvartalite perimetraalset ehituslaadi hoiavad koos nurgakrundid.
Planeeritav Tatari 1 / Estonia pst 19 on Estonia-Kentmanni-Sakala-Tatari kvartali nurgakrunt. Tatari ja Estonia puiestee nurga sulgemisel Kawe Plaza kõrgust järgiva ehitusjoonega on üks ja selge eesmärk – luua ühtne, linlik tänavafront Eesti esinduslikuma väljaku ja puiestee äärde.
KAWE II järgib Estonia pst ja Tatari tänava ehitusjoont ja respekteerib ümbritsevate hoonete kõrgusi.

Tellisarhitektuur
Tähelepanuväärne on tellisarhitektuuri osakaal kesklinna hoonete morfoloogias – Eesti Panga vanad hooned Estonia puiesteel, arhitekt Robert Natuse projekteeritud maja Pärnu maantee Roosikrantsi nurgal ning EKA maja Vabaduse väljakul (praegu Linnavalitsuse hoone) etc.
Esimese Eesti Wabariigi esindushooned on ehitatud tellistest.
Tellisarhitektuur vananeb väärikalt ning amortisatsioon on minimaalne. Ilmastik lisab fassaadile värvinüansse, muutmata hoonet pidevalt arenevas keskkonnas naeruväärseks.
KAWE II mustast klinkertellisest fassaad kannab endas kõiki häid EW traditsioone.

Asendiplaan
Krundi olemasolev hoonestus on kaootiline. Peale kahe puithoone Tatari tänava ääres paiknevad seal olemuselt ajutised ehitised – lillepoe ja Söögiplatsi kioskid.
Kioskid, krundi lõunapoolse hoone kagupiiril paiknev hilisem juurdeehitis varikatusega ning ka krundi Vabaduse väljaku poolne kahekorruseline puitmaja on plaanis lammutada.
See võimaldab luua Tatari tänava frondile ühtse ilme ja kaotada Vabaduse väljakult paistev linnaehituslik auk ning leevendada Kawe Plaza hoonemahu kontrasti ümbrtsevate hoonetega.
Tatari tänaval paiknevad puitehitised on suuremalt jaolt füüsiliselt ning linnaruumi kontekstis amortiseerunud (ühekorruseline maht Tatari 3). Hoone Tatari 1 lammutamine on vajalik, et sulgeda tühik Vabaduse väljaku servas ja moodustada kompaktne linnaruum ning tekitada dialoog tänava vastaspoolel paiknevate suuremate ehitistega (Tatari 2; 4 ja 6). Sarnast, hoonete asendamist suuremate ehitusmahtudega on rakendatud laiaulatuslikult kõigis eespool mainitud kesklinna kvartalites. Uued ehitusfrondid on tekkinud Sakala, Kentmanni, Roosikrantsi ja osaliselt ka Tatari tänava äärde.
Uue hoone kavandamisel laieneb olemasolev piki sõiduteid kulgev avalik ruum ärihoone tagasiastuva 1. korruse sammaskäigu alla ja sisehoovi. Sammaskäiguga piirnev hoone 1. korruse tagasiaste jätab ruumi ristmikul sagijatele, tänavakohvikutele ning tekitab varjualuse halva ilma korral. Samas avab konsoolne nurgalahendus maja peasissepääsu Vabaduse väljaku poole.
Tatari tänav on Vabaduse väljaku ja Sakala tänava lõigus jalakäijate ala. Sisse saab sõita vaid linnamaju teenindav transport. Parkimine on lahendatud maa-alustel korrustel.
Olemasolev mitmekordsete äärekividega liigendatud Tatari tänava reljeef on planeeritud vormistada statsionaarse haljastuskast-pingiga. Samasugune kõrgustevahesid piirav tugimüür haljastuse ja treppidega on kavandatud Estonia puiestee äärde.
Estonia puiesteel pikendatakse puuderivi ulatust Vabaduse väljakuni. Väiksemakasvulised puud (näiteks jaapani kirss) on ette nähtud Tatari tänava algusesse ja KAWE II sisehoovi.
Ärihoonele on lisaks planeeritud vertikaal- ja katusehaljastus.

Arhitektuur
Ärihoone maht lähtub naaberhoonete kõrgustest. KAWE II on maksimaalselt seitsmekorruseline kvartali nurgas (Vabaduse väljaku pool) ja krundi sisemuses.
Kõrged mahud laskuvad astmeliselt madalamate naaberhoonete kõrgusteni Tatari tänaval ja Estonia puiesteel. Tekkivad katuseterrassid on haljastatud.
Sisehoov jaotab hoone kaheks eraldi tiivaks. Maa-alla on kavandatud parkla kahel korrusel (kokku 48 kohta). Eskalaatoriga ühendatud hoone esimesele ja teisele korrusele on planeeritud kaubandus-, teenindus- või toitlustusfunktsioonid. Teistele korrustele on ette nähtud kontoriruumid. Ülemisele korrusele saab kavandada bürooruumid eriti nõudlikule kliendile.
Mustast klinkertellisest fassaad dikteerib KAWE II akende ja sammaskäikude ekspressiivse kujunduse.
Läbi kuuenda ja seitsmenda korruse ulatuvad kaks W-kujulist akent paistavad kaugele üle Vabaduse väljaku.
Tellismüüri sikksakilisest laotisest saab uue ärihoone – KAWE II – märk.

Konstruktsioon
Kavandatud hoone vundament, maa-alused parklakorrused ja kandestruktuur on monoliitsest raudbetoonist. Välisseinad monteeritavatest raudbetoonelementidest ja klinkertellisest puhtal vuugil voodriga. Katustele on ettenähtud ekstensiivne katusehaljastus hüdroisolatsioonil.

Viimistlusmaterjalid
Fassaadid --- õlise lõikega must klinkertellis puhtal vuugil.
Lõunapoolsed fassaadid --- tume-halliks toonitud sileda vormipinnaga monteeritavad raudbetoonelemendid.
Aknad- ja uksed --- kirgas klaas mustaks anodeeritud alumiiniumist raamides.
Vertikaalne haljastus --- kuumtsingitud konsoolsed toed, trossid ja ronitaimed (amuuri viinapuu, ronihortensia etc).

Energiatõhusus
KAWE II ärihoone lähtub oma planeeringu ja mahtude liigenduses ning kompaktsuses energiatõhususe põhimõttest.
Välispiirete pikaajaline õhupidavus, massiivsus (raudbetoon, tellis) ja piisav soojustus on tagatud konstruktsiooni valikuga ja vastavate soojustuse ning õhu- ja tuuletõkkekihtide kavandamisega.
Haljastatud katus muudab ärihoone töökeskkonna tervislikumaks kompenseerides ehitusmaaga kaetud elusa looduse.
Katusehaljastus kaitseb katuse hüdroisolatsioonikihti äärmuslike temperatuuride eest, pikendades sellega katusekatte eluiga ning vähendab vihmavee käitlemisega seotud kulusid.
Ekstensiivne katusehaljastus on lihtne, looduslähedane haljastusvorm, mille puhul taimestik esineb mitmekesise ja kauni tervikuna. Valitud taimeliigid on eriti kohanemisvõimelised (samblad, rohttaimed, muru- ja kukeharjaliigid). Need taluvad hästi nii külma, kuivust kui ka ajutist liigniiskust. Vee ja toitainetega varustamine toimub üldiselt üksnes looduslikult.
Lõunasse suunatult saab katusele paigaldada päikesepaneele.
Hoonesse tuleb ette näha ökonoomne ruumikohane temperatuurireguleerimine. Hoone lõunafassaadidel on jahutava sirmina toimiv vertikaalne haljastus.
Kõik lahendused ja tooted valitakse võimalikult energiasäästlikud. Tehnosüsteeme ja valgustust juhitakse automaatika abil, mis võimaldab seada säästurežiime.
KAWE II on uue põlvkonna nutikas büroohoone.

No comments:

Post a Comment