October 20, 2015

Endla puiestee ja muu

Endla 13, Lõkke 5 ja 3a kinnistute linnaehituslik arhitektuurne ja hoonestuse mahuline visioon *** Urban planning of Endla 13, Lõkke 5 and Lõkke 3a
Location: Tallinn, Estonia
Client: Riigi Kinnisvara AS *** State Real Estate Ltd
Size: 12 600 m2
Status: Invited competition, 2015
Competition team: OAAS Arhitektid

Asukoht ja olemasolev olukord
Planeeritav ala asub Tallinna kesklinna vahetus läheduses, Rahvusraamatukogu taga, Endla, Lõkke ja Toom-Kuninga tänavate vahel.
Planeeritava ala vahetusse lähedusse jääb miljööväärtuslik Kassisaba asum, Tuvi park, Rahvusraamatukogu ja Kaarli kirik.

Miljöö
Endla tänava iseloomu kujundavad stalinistlikus stiilis tüüphooned. Tänava dominant on Rahvusraamatukogu.
Olemasolev stalinismiaegne hoone Lõkke 5 säilitatakse, puhastatakse juurde- ja pealeehitistest, fassaad rekonstrueeritakse.
Kõik väheväärtuslikud, miljööd risustavad või madala ehituskvaliteediga ehitised on kavandatud likvideerida.
Planeeritavale alale määratud uus hoonestus järgib Endla tänava olemasolevate hoonete ehitusjooni, korruselisust ning kõrgust (end Statistikaameti hoone, Rahvusraamatukogu D-korpus ja Endla 13 hoone).

Endla puiestee
Endla tänava liiklusmüra mõju vähendamiseks on tänavaäärsed hooned planeeritud tagasiastega. Endla tänava sõidurajad on võimalik koomale tõmmata nii, et praegusest läbisõidumagistraalist ja Tallinna ühest koledamast tänavast, kujuneb puuderidadega piiratud puiestee.
Endla puiestee moodustab vanalinna ringhaljastuse, Kaarli puiestee ja Tuvi pargiga jätkuva terviku.

Siseväljak
Planeeritud ala keskele hoonete taha on kavandatud jalakäijate väljak. Väljak avaneb lõunasse. See on varjatud liiklusmüra eest. Väljaku tausta moodustab Tõnismäe haljastatud nõlv Toom-Kuninga tänava majade terrassidega.
Endla tänava olemasolevate büroohoonete tagahoove kasutatakse praegu reeglina parklatena.
Samas kui Endla 13, Lõkke 5 kavandatud sisehoov on kvartalit avav ning elavdav. Uus jalakäijate väljak loob mõttelise side Rahvusraamatukogu taguse ala (trepistikud, amfiteater ja purskkaev) sujuva hajumisega Tuvi parki.
Hoonete paigutus planeeritaval alal on kavandatud nii, et bürooruumid ja ärid jäävad Endla tänava äärde. Kvartali sisemusse või vaikse liiklusega Lõkke tänava poole on planeeritud korterid.
Hoonete esimestele korrustele on planeeritud äri- ja teenindusettevõtted peasissepääsudega siseväljakult.

Liiklus
Ehitusmahtude jaotus liigendab kvartali sisemust ja avab selle jalakäijatele. Autoliiklus ja parkimine on viidud hoonete ja terrasside alla ning maa-alusesse parklasse.
Autode sissepääs kvartalisse on eraldatud jalakäijate sissepääsudest.
Hoonete vahele jääb müra eest varjatud ning lõunapäikesele avatud kvartali siseväljak. Väljak on mitmetasapinnaline, ulatudes nii Endla tänava äärse hoonestuse vahelt läbi kui ka parklat varjava terrassi peale.

Arhitektuur
Planeeritud hoonete arhitektuur on käesolevas etapis ehitusmahtu ja selle põhimõttelist liigendatust määrav.
Rekonstrueeritavale stalinistlikus stiilis Lõkke 5 hoonele on kavandatud kahekorruseline terrasse loov tagasiastega pealeehitus. Pealeehituse maht jääb tagasihoidlikult olemasoleva hoone räästakarniisi taha.
Hoonesse saab planeerida nii ajaloohõnguga miljöökortereid kui ka moodsaid lofte kahele ülemisele korrusele.
Kavandatud ehitusmahud on optimaalselt maksimaalsed.
Hoonete maapealse osa suletud neto pind kokku ca 10 600 m2, maa-aluse parkla pind ca 2 000 m2.


1 comment: