November 12, 2016

Per aspera ad astra

Tähetorni plats ja Pirogovi trepid *** Tähetorni square and Pirogov stairs
Location: Tartu, Estonia
Client: Tartu Linnavalitsus *** Tartu City Council
Size: 2 800 m2
Status: Competition, 2016 --- 4th prize
Competition team: Ivar Lubjak, Maria Pukk


„Per aspera ad astra“ kujundusprintsiibid lähtuvad olemasolevast olukorrast ja Tartule omastest märgilistest elementidest ning materjalidest.
Ideekavand tegeleb Tähetorni platsi korrastamisega. Kavandatud teedevõrgustik järgib väljakujunenud liikumisteid ja -suundi. Vastavalt kasutusmugavusele on laiendatud tähetornini viivat tsentraalset kaldteed. Üle Tähetorni platsi on lisatud teerada uue Pirogovi trepi suunal. Korrastatud on teed piki nõlva.
Kõik teed on kaetud paekivi sõelmetega ning piiratud terasest ribaga.

Haljastust on säilitatud võimalusel maksimaalselt. Suuremad muruplatsid, Struve meridiaanikaare skulptuuri ümber, on tasandatud ja nivelleeritud horisontaalseks. Külvatud murusegu on keskmiselt suurema valge ristiku osatähtsusega.
Likvideeritud on perspektiivitu kõrghaljastus. Oluline on vaadete avamine tähetornile, Struve skulptuurile ja uuelt trepistikult alla vanalinnale. Maha on võetud võsastunud sirelipuhmas tähetorni ees ja põõsastikud trepi ümbruses nõlval.

TREPP
Uus ühendus Pirogovi ja Tähetorni platsi vahel on lahendatud võimalikult lakooniliselt. Trepi kujundamisel on välditud selle trajektoori mitmekordset muutumist linnuse muinsuskaitsealusel nõlval. Trepi suund kulgeb maksimaalselt piki nõlva. Tõusu pöördel jätkub laskuv trepp kaldteega Pirogovi haljasalale. Trepi ja kaldtee suunatus järgib põhilist ja vajalikku liikumistrajektoori vanalinnast tähetorni juurde.
Trepp on 1.5 m lai. Trepi laius jaotub tavapärasteks tõusuastmeteks laiusega 0.9 m ja istumisastmeteks. Istumisastmed on 0.6 m laiad ja 0.45 m kõrged. Astmetelt avaneb järk järgult, tõusu edenedes, vaade vanalinnale.

MATERJALID
Põhilised ehitusmaterjalid on Tartule omane punane klinkertellis, must lakitud teras, opaalklaas ja paekivisõelmed pargiteedel.
Punasest klinkertellisest on Pirogovi trepi astmed, väikeinventari istumistasapinnad (pink, pikniku lavats). Terasest on kõik käsipuud, pargivalgustite postid, pinkide jalad ja raamid ning pargiteede servad. Opaalklaasist on valgustite kuplid.

INVENTAR
Kavandatud väikevormid (pink, lavats, valgusti) ja uus trepp moodustavad terviku.
Trepiastmed ja pingi ning lavatsi istumistasapinnad on valmistatud klinkertellisest. Pinki toetab 40 x 40 mm terasprofiilidest raam. Pingi otsa kujundamisel on kasutatud Toomemäel olemasoleva pingi mustri fragmenti – terasest diagonaalne rist ja neli ringi – nn Toomemäe muster.
Pikniku lavats on laotud kalasabamustris tellistest. Istumistasapinda hoiab maapinnast kõrgemal betoonist sokkel.

Pargivalgusti on valmistatud d 150 mm terastorust. Valgusti kuppel on opaalklaasist ja silindrikujuline. Valgusti posti kõrgus 3.2 m, kupli osa kõrgus 1.2 m.

Pingid on paigutatud laiemate pargiteede servadesse, vaatega Tähetorni platsile.
Piknik-lavatsid on paigutatud kobarasse otse murualale, võimaldades mõnusat äraolemist ja suhtlemist.

VALGUSTUS
Maheda üldvalguse tagavad valge opaalviimstlusega pargivalgustid. Tähetornile ja Struve skulptuurile vaadete säilitamiseks on pargivalgustite hulk ratsionaalne, valgusti vorm minimalistlik.
Olulised liikumissuunad – tähetorni tsentraalne tee ja trepistikuni viiv kaldtee Pirogovi platsi poolt on valgustatud pinnasesse süvistatud valgustitega.
Eraldi on valgustatud tähelepanuväärsed dekoratiivse võraga puud, Struve meridiaanikaare mälestusmärk, Petzvali astrograafi torni ja tähetorni fassaadid. Puude ja muude objektide valgustid on pinnasesse süvistatud suunatud reflektoriga valgustid.
Pirogovi trepp on valgustatud tellisastmete vertikaalpindadesse süvistatud valgustitega.

KASUTUSFUNKTSIOONID
Tähetorni platsil tähistatakse 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva. Sündmuse parimaks läbiviimiseks on plats tsoneeritud diagonaalse teevõrgustikuga. Lõikuvad rajad moodustavad kolmnurgakujulise vaba ala kõneleja ja koori ning pealtvaatajate vahele. Amfiteatrit meenutav reljeef tagab publikule hea vaadeldavuse üle rivistunud korporantide lippude. Petzvali tornist pakutakse kuuma jooki.
Suvisel ajal saab Tähetorni väljakul korraldada lava või telgiga üritusi. Pargiteedel saab mängida petanque’i või istuda Pirogovi trepi varjulistel astmetel.
Petzvali astrograafi torn rekonstrueeritakse astronoomia kohvikuks, kus toimib ka temaatiliste raamatute laenutus. Kohviku lauad-toolid tõstetakse vaatlustorni lähedusse platsile. Kevadel toimub traditsiooniline Raamatu ja roosi päeva raamatulaat.

No comments:

Post a Comment