February 13, 2017

Vesilennuki 1 ja 3

Vesilennuki 1 ja 3 kinnistute linnaehituslik arhitektuurne ja hoonestuse mahuline visioon *** Urban planning and design of Vesilennuki 1 and 3
Location: Tallinn, Estonia
Client: Riigi Kinnisvara AS *** State Real Estate Ltd
Size: 8 000 m2
Status: Invited competition, 2017 --- 2nd prize
Competition team: OAAS ArhitektidLINNAEHITUSLIK IDEE
Vesilennuki 1 ja 3 krundid ja planeeritud hoonestus jääb Lennusadama ja Patarei piirkonna südamesse, tulevase “Mere väljaku” äärde ning selle põhja-lõuna suunalisele teljele.
Väljakut hakkavad piirama esinduslikud hooned – IT Agentuur, “Justiitspalee”, Lennusadama angaarid ning Vesilennuki 3 ärihoone.
Samas peab kavandatavad hooned sobituma ajaloolise kasarmuhoonega Vesilennuki 1.
Ala dominandid on “Kolm õuna” (OAAS Arhitektide Lennusadama ja Patarei ala konkursi võidutöö märgusõna) – “Justiitspalee”, Lennusadama angaarid, Patarei. Ala taust on Läänemeri.
Linnaehituslik olukord tingib kompaktse mahuga ning tagasihoidlikut, väärikat ja kvaliteetset arhitektuuri.

Lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust on planeeritud Vesilennuki 3 hoone korruselisus ja absoluutkõrgus.
Vesilennuki tänava poolt on hoonel 3 korrust, Kalaranna tänava pool on hoonel 1 maapealne korrus, mis jääb tänu reljeefile sisuliselt tänavaga ühte tasapinda.

Muinsuskaitse eritingimused määravad kasarmuhoone vaadeldavuse vajaduse Kalaranna-Vesilennuki ristmikult.
Muinsuskaitse eritingimustes määratud ehitusjoone piiramine 10 m Vesilennuki 3 krundi lõunapiirist ei taga kasarmuhoone paremat vaadeldavust kui kavandatud kolmnurgakujuline vaatesektor joonel Vesilennuki 3 krundi edelanurk – kasarmuhoone loodenurk.

Krundi kirdenurgas kasvavad remmelgad on säilitatavad. Samas peab Mere väljaku äärne hoonestus olema frontaalne ja kinnipidama naaberhoonete ehitusjoontest.
Remmelgad on säilitatud Vesilennuki 3 hoone sopistuses tänavaäärse petikfassaadi ja tegeliku väilsseina vahel. Tekkiv arhitektoon loob äratuntava liigenduse hoone avaderütmis.

Vesilennuki 1 krundile detailplaneeringuga määratud ehitusalale on kavandatud staabihoonega analoogne, kuid materjalikäsitluselt kaasaegne ehitis – Staabihoone II.
Staabihooned I ja II moodustavad kasarmuhoone taustal tsentraalse kompositsiooni. Ettepanekuna on hoonetevaheline ala kujundatud ringikujulise haljasalana.
Kasarmuhoone peasissepääs on kavandatud avanema läände. Samas on säilitatud vastassissepääsu, mis muudab hoone kasutamise paindlikumaks.

ASENDIPLAAN
Vesilennuki 3 hoone maht paikneb piki krundi lääne piiri.
Peasissepääs jääb hoone ida fassaadi.
Hoone lõunaosas on Kalaranna liiklusmürast madala müüriga piiratud terrass ning trepistik jalakäijatele reljeefist alla.
Autode ligipääs toimub Vesilennuki tänavalt otse maa-alusesse parklasse.
Vesilennuki 1 ja 3 autode sissesõidutee on ühildatud, nii ei teki jalgteede katkestusi piki tänavat.
Planeeritud parkimiskohti on kokku 54. Lisaks 7 peatumiskohta piki Vesilennuki 1 krundi Kalaranna tänava nõlvaalust.
Vesilennuki 1 parkla parkimine on kavandatud ühes reas ja võimalikult kasarmuhoonest eemal. Tekib pidulik trepistikuga sissepääs ajaloolisesse hoonesse.

ARHITEKTUUR
Planeeritud hoonete arhitektuur on korruste plaanide osas käesolevas etapis ehitusmahtu ja selle põhimõttelist liigendatust määrav.
Kavandatud ehitusmahud on optimaalselt maksimaalsed.

Vesilennuki 3 hoone maa-alusel korrusel on parkla 32 autole.
Kõik ülejäänud korruste plaanid on jäetud vabaks. Trepikoja, karkassi ja akende paigutus võimaldab korruste pinda paindlikult kasutada.
Esimesele korrusele sobiks toitlustus- või teenindusasutused, kuna osa korrusest jääb reljeefi tõttu perimetraalsest loomulikust valgustusest ilma.
Teise korruse lõunapoolne fassaad avaneb katuseterrassile.
Kolmas korrus on kõrgete lagedega luksuslik büroopind, mida saab loominguliselt sisustada nii horisontaal- kui ka vertikaalsuunas.
Hoone on raudbetoon karkassil ja samast materjalist vahelagedega.
Fassaadiviimistlus on must klinkertellis või õlise läikega lakitud mustast terasest fassaadiplaadid.
Aknad-uksed on terasraamides ja kirka klaasiga.
Hoone peasissepääsu kohal on ringikujuliste veekogumisavadega mustast betoonist varikatus. Sissepääsu ees on parklasse allasõit ja betoonist istutuskast jugapuupuhmale.
Aktsendid on Kalaranna tänava poole suunatud hoonemahu teravnurk ja Vesilennuki tänava ääres hoone fassaadide vahel kasvavad remmelgad.

Vesilennuki 1 kasarmuhoone on kavandatud rekonstrueerida büroohooneks, milles paikneksid esindussaalid korporatiivsetele ettevõtetele. Parem oleks kui siin asuks muidugi muuseum.
Esinduslikkust rõhutavad taastatud kamin-ahjud, peegellaed, stukkdekoor etc.
Kasarmuhoone fassaadid krohvitakse ja värvitakse tumehallides toonides.

Vesilennuki 1 staabihoone II on olemasoleva staabihoone koopia, kuid kaasaegses materjalis.
Hoone väike ühekorruseline kelpkatusega maht on täies ulatuses valmistatud mustaks toonitud raudbetoonist.
Hoones on elamusürituste saalid nii loengute-seminaride kui ka pidulike vastuvõttude korraldamiseks.

No comments:

Post a Comment